Een goed leven opbouwen

Een goed leven opbouwen

Bouw een voldoening gevend leven op waarin je niet langer de behoefte tot het bekijken van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen voelt.

Oefening 2 – Vooruitgang boeken (en die dagelijks bijhouden)

Zorg ervoor dat je iedere dag van de week iets doet voor elke categorie, om zo een evenwichtige levensstijl te bevorderen. Vul aan het eind van iedere dag dit overzicht in en evalueer je vooruitgang aan het einde van iedere week. Kopieer en plak de tabel om de week om erna verder te gaan met het dagboek.

Natuurlijk kan je dit overzicht aanpassen. Voel je vrij om naar behoefte wijzigingen aan te brengen en categorieën toe te voegen of te verwijderen. Zorg er alleen voor dat jij je doelen helder voor ogen houdt en dat deze zowel haalbaar als uitdagend zijn.

Week:Persoonlijke gezondheid (lichamelijk en emotioneel)Familie en vrienden (blijf verbonden)Carrière en gemeenschap (wees productief)Thuis (doe het huishouden, wees niet lui)Zelf-hulp (werk aan jezelf)

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Eind van de week-evaluatie

Opmerking over patronen in de afgelopen week. Wat was er positief? Wat was er minder goed?


Doel(en) voor komende week?