Echte minderjarigen

Echte minderjarigen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • De valse rechtvaardigingen die worden gebruikt om geen verantwoordelijkheid voor de daden te hoeven nemen
  • Dat het gaat om beelden van echte minderjarigen die worden misbruikt
  • De effecten op de slachtoffers

Reflectie

Bepaal net als in het begin van deze module je niveau van kennis en inzicht met betrekking tot je eigen bewustzijn van het kindermisbruik dat plaatsvindt in deze beelden.

(1 = zeer weinig inzicht; 2 = enig inzicht; 3 = goed inzicht)

123

Is na het afronden van deze module een van de antwoorden veranderd van 1 naar 2 of van 2 naar 3?

Op welke manieren heb je inzichten bekomen?

Welk deel van de module had de grootste impact op je inzicht en begrip? Waarom?

Was er iets in deze module dat je aanzette of aanmoedigde om je gedrag aan te pakken? Hoe wil je je gedrag aanpakken?

Heb je door deze module nieuwe vragen gekregen of zijn er bepaalde ideeën waarover je meer wilt weten? Welke stappen wil je gaan zetten om deze informatie te verkrijgen?

Mocht je willen praten over zaken die in deze module ter sprake zijn gebracht, over iets waar je mee hebt geworsteld toen je de zelfhulpmodule doornam of mocht je gewoon de gelegenheid willen de website door te nemen met iemand die je erdoorheen gidst, neem dan contact op met Stop it Now!.