Echte minderjarigen

Echte minderjarigen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • De valse rechtvaardigingen die worden gebruikt om geen verantwoordelijkheid voor de daden te hoeven nemen
  • Dat het gaat om beelden van echte minderjarigen die worden misbruikt
  • De effecten op de slachtoffers

Oefening 2: Empathie

Empathie is het proberen begrijpen wat een ander in een bepaalde situatie zou kunnen denken en voelen. Empathie is niet alleen het rationeel begrijpen van de ideeën of gevoelens van een ander, het betekent het hebben van inzicht op een emotioneel niveau.

Waarom is empathie moeilijk?

We vinden het vaak lastig om empathie te voelen met mensen die ‘niet zijn zoals wij’. Voor veel mensen die seksueel misbruikbeelden bekijken is het lastig empathie te voelen omdat ze zich niet kunnen identificeren met de minderjarige.

De volgende oefening is bedoeld om je in te leven in de minderjarige in de beelden en zijn of haar gedachten en gevoelens in te schatten.

Let op: Deze oefening is zeer uitdagend en vergt veel op emotioneel gebied. Het is van belang dat je tijdens de oefening tijdig een pauze neemt als je het gevoel hebt dat je die nodig hebt. Misschien kan je ervoor zorgen dat er iemand beschikbaar is om mee te praten wanneer je je na de oefening emotioneel voelt. Heb je vragen over deze oefening en/of wil je je bezorgdheden delen? Neem dan contact op met Stop it Now!.

DEEL 1: Wat heeft jou tot dit punt gebracht?

Als onderdeel van deze oefening moet je denken aan een minderjarige die je in de beelden hebt gezien. Geef zo eerlijk mogelijk antwoord op de volgende vragen.

Waarom kijk je naar dit beeld?

Hoe ben je dit beeld tegengekomen?

Wat vertel jij jezelf om te rechtvaardigen dat je naar de beelden kijkt?

Wat bracht je tot op het punt dat je naar dit soort beelden bent gaan kijken?

DEEL 2: Wie heeft de situatie bepaalt en om welke reden?

Gebruik hetzelfde beeld als in het vorige deel en breid het beeld uit tot en met de kamer waarin het gebeurt, de persoon die de beelden opneemt en de instructies die worden gegeven. Beantwoord de volgende vragen:

Waarom nemen ze deze beelden op?

Hoe wordt dit beeld gemaakt?

Wat vertellen zij zichzelf om te rechtvaardigen dat ze de beelden opnemen?

Wat willen ze doen met de beelden na afloop van de opname?

DEEL 3: De minderjarige in de beelden

Een vaak voorkomende rechtvaardiging die mensen gebruiken om zichzelf toe te staan te blijven kijken naar seksueel misbruikbeelden van minderjarigen is dat de minderjarigen in de beelden “geen echte minderjarigen” zouden zijn.

In het volgende deel wordt van jou gevraagd te proberen om de minderjarige die je hebt gezien te leren kennen. Deze oefening helpt jou in te zien dat het hier om een echt minderjarige gaat, met eigen gedachten, gevoelens en dromen. Omschrijf de minderjarige in deze oefening. Je kan daarbij enkele vragen aan jezelf stellen. Bijvoorbeeld: Wie is het meisje/de jongen in de beelden? Waar is zij/hij geboren? Welke plek noemt zij/hij thuis? Wat maakt haar/hem aan het lachen? Wat is haar/zijn liefste bezit? Wat doet zij/hij in haar vrije tijd? Wie is haar/zijn grootste held? Wat is haar/zijn grootste angst? Wat zou zij/hij graag willen worden als zij/hij volwassen is? Wie is de familie van het meisje/de jongen? Wie zijn haar/zijn vrienden? Hoe is dit meisje/deze jongen voor de camera beland? Wat denkt zij/hij dat er gebeurt? Als haar/hem is verteld dat ze dat wat er is gebeurd geheim moet houden, hoe zou zij/hij zich daar dan door voelen? Waar zou zij/hij aan denken voordat zij/hij gaat slapen?

DEEL 4: Gevolgen van misbruik

Denk na over de ervaring van de minderjarige en wat de effecten van deze opnames op deze minderjarige zouden kunnen zijn.

1. Wat zou zij/hij kunnen denken en voelen terwijl zij/hij wordt misbruikt?

2. Wat zou de echte reden kunnen zijn dat zij/hij glimlacht in de beelden? Denk na over de werkelijkheid die achter die glimlach zou kunnen liggen.

3. Probeer je voor te stellen hoe zij/hij zich zou gedragen en wat zij/hij zou kunnen voelen en denken nadat het misbruik heeft plaatsgevonden.

4. Welke impact zou de blijvende aanwezigheid van de beelden op het internet kunnen hebben op de minderjarige?

5. Hoe zou de minderjarige zich gedragen en wat deze zou kunnen denken en voelen wanneer zij/hij met een andere volwassene over het misbruik probeert te praten?

5.1. Hoe zou dit de relatie met deze volwassene kunnen beïnvloeden?

5.2. Op welke manier heeft zij/hij onthuld wat er is gebeurd?

6. Probeer te beschrijven wat de lange termijngevolgen zijn van het misbruik voor de minderjarige. Denk er in het bijzonder over na wat de invloed is van het feit dat er beelden van zijn opgenomen.