Echte minderjarigen

Echte minderjarigen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • De valse rechtvaardigingen die worden gebruikt om geen verantwoordelijkheid voor de daden te hoeven nemen
  • Dat het gaat om beelden van echte minderjarigen die worden misbruikt
  • De effecten op de slachtoffers

Instemming

Het is belangrijk om over ‘instemming’ na te denken wanneer we het hebben over de minderjarigen in de beelden, aangezien minderjarigen (onder de 16 jaar) per definitie niet in staat zijn in te stemmen met seksuele handelingen, of (onder de 18 jaar) het verspreiden van hun beelden voor seksuele doeleinden.

Waarom minderjarigen niet in staat zijn in te stemmen met seksuele handelingen.

Minderjarigen zijn niet in staat in te stemmen met seksuele handelingen omdat ze niet ten volle kunnen begrijpen waar ze precies mee instemmen, noch wat de emotionele impact en gevolgen van seks kunnen zijn. Niet iedereen heeft dezelfde mening over de leeftijd die een minderjarige moet hebben bereikt voordat deze instemming kan verlenen. Hoe dan ook is het wettelijk vastgesteld dat het bekijken van seksueel beelden van minderjarigen (onder de 18 jaar) altijd strafbaar is.

“Nu weet ik, natuurlijk, dat hierbij slachtoffers worden gemaakt.”

Waar heb je online naar gekeken?

De ‘rechtvaardigingen’ kunnen betrekking hebben op het type of de categorie van de seksueel misbruikbeelden die je online hebt bekeken. Waar het om gaat is om goed te onthouden dat ieder seksueel beeld van een minderjarige strafbaar is. De term misbruik gaat niet alleen op voor het moment dat de seksuele beelden werden gemaakt, maar verwijst ook naar de periode waarin de beelden buiten diens controle op het internet circuleren en worden gebruikt voor seksuele doeleinden.

Wanneer het gaat over zelfgemaakte seksuele beelden van minderjarigen moet je beseffen dat de minderjarige er zeker niet mee instemt dat de hele wereld de beelden kan bekijken. Een minderjarige is simpelweg niet in staat de gevolgen ervan te overzien. Minderjarigen snappen niet dat wanneer een beeld verzonden is, het nooit meer kan worden verwijderd. Als de beelden dan online komen te staan zonder dat hij/zij daar wat aan kan veranderen, dan kan diens leed daardoor worden verergerd.

Soms worden er beelden gemaakt van minderjarigen zonder dat ze hiervan weten, bijvoorbeeld op het strand. Zonder medeweten van anderen foto’s nemen voor seksuele doeleinden is een inbreuk tegen de seksuele integriteit en is strafbaar. Zowel bij minderjarigen als bij meerderjarigen. De persoon in kwestie weet immers niet wat er verder met zijn/haar beelden gebeurd.

Seksuele uitbuiting van minderjarigen

Het komt vaak voor dat minderjarigen seksueel uitgebuit worden bij het maken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen. Hierbij bestaat er een machtsverschil tussen de minderjarige en de volwassene die de aanzet geeft tot de seksuele handelingen. Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van bijvoorbeeld cadeautjes, drugs, aandacht of onderdak krijgen in ruil voor seksuele handelingen. Wanneer minderjarigen worden afgebeeld zonder dat er volwassenen zichtbaar zijn, kan het zijn dat er zich achter de camera een volwassene bevindt die de minderjarige heeft gedwongen om voor de camera te poseren. Soms zal een minderjarige gedwongen worden tot het maken en online zetten van beelden van zichzelf.

Om je te helpen (h)erkennen dat het om echte minderjarigen gaat is het nuttig – hoewel ook lastig – jezelf voor te stellen hoe de minderjarige voor de camera terecht is kunnen komen.