Echte minderjarigen

Echte minderjarigen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • De valse rechtvaardigingen die worden gebruikt om geen verantwoordelijkheid voor de daden te hoeven nemen
  • Dat het gaat om beelden van echte minderjarigen die worden misbruikt
  • De effecten op de slachtoffers

De werkelijkheid achter de seksueel misbruikbeelden

Om jezelf toe te staan om seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te bekijken, zal je vaak een aantal ‘zelfrechtvaardigingen’ gebruiken om jezelf ervan te overtuigen dat wat je doet niet zo verkeerd is. Een zelfrechtvaardiging is nodig wanneer iemand zich in een situatie begeeft die niet in overeenstemming is met zijn of haar normen en waarden: de zelfrechtvaardiging zorgt ervoor dat je jezelf toestaat er mee door te gaan. Het kan zijn dat je in de beginperiode ervan bewust bent dat je zelfrechtvaardigingen gebruikt, maar dat je deze zelfrechtvaardigingen na verloop van tijd, en naar mate je ze vaker hebt gebruikt, alleen nog maar onbewust inzet.