Echte minderjarigen

Echte minderjarigen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • De valse rechtvaardigingen die worden gebruikt om geen verantwoordelijkheid voor de daden te hoeven nemen
  • Dat het gaat om beelden van echte minderjarigen die worden misbruikt
  • De effecten op de slachtoffers

De gevolgen voor de minderjarige

Psychologen hebben geprobeerd te onderzoeken wat het betekent voor een minderjarige om slachtoffer te zijn van seksuele misbruikbeelden.

Tijdens het misbruik

Terwijl jij misschien de neiging hebt de beelden los te zien van daadwerkelijke misbruik, vormen de beelden deel van het misbruik. Slachtoffers beschouwen de blijvende beelden als een verlengstuk van het misbruik dat ze hebben moeten mee maken, of het feit er beelden van hen op het internet circuleren voor seksuele doeleinden voelt vaak aan als misbruik op zich.

Het effectieve misbruik kan heel wat fysieke klachten veroorzaken (bijvoorbeeld irritatie rond de genitaliën, hoofdpijn, braken). Deze minderjarigen kunnen tevens last krijgen van depressie, vermoeidheid, concentratieproblemen en nachtmerries. Daarnaast leidt misbruik vaak tot nog andere problemen, zoals ongepast seksueel of agressief gedrag. Het misbruik kan bovendien gevolgen hebben voor hun relaties.

Praten over wat er is gebeurd

Minderjarigen praten niet gemakkelijk over seksueel misbruik. Dit komt helaas erg goed uit voor de daders. Het niet-praten vergroot de kans dat de minderjarige in de toekomst problemen zal ervaren, zoals een trauma, depressie of een onvermogen om een gezonde relatie gebaseerd op liefde en vertrouwen op te bouwen. Wanneer het misbruik op beeld is opgenomen, lijkt de angst van minderjarigen om erover te praten vaak nog groter te zijn. Wanneer minderjarigen uiteindelijk onthullen wat er is gebeurd, geven ze vaak relatief weinig informatie. Gevoelens van schaamte, vernedering en hulpeloosheid gaan vaak samen met gevoelens van angst. Vaak is de minderjarige bezorgd dat mensen zullen denken dat ze aan het misbruik hebben meegewerkt. De minderjarige kan ook geloven dat het feit dat hij/zij glimlachte gezien zal worden als bewijs dat hij/zij van de ervaring genoot. Het feit dat een minderjarige op seksueel misbruikbeelden niet ongelukkig uitziet betekent niet dat de minderjarige hiervan genieten. Vaak worden ze hiertoe aangezet of gedwongen.

Lange termijngevolgen

De lange termijngevolgen van de opgenomen beelden voor de minderjarige zijn onder andere:

  • Intens slecht voelen, zoals een negatief zelfbeeld hebben, langdurige schaamtegevoelens en wanhoop ervaren, een onvermogen hebben iets te voelen of een relatie op te bouwen.
  • Het kwellende bewustzijn dat hoewel het seksueel misbruik is gestopt, anderen misschien nog altijd de beelden kunnen bekijken.
  • De bezorgdheid dat de beelden kunnen aanzetten tot het seksueel misbruik van andere minderjarigen.