Oplossen van problemen

Oplossen van problemen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • De voordelen van het oplossen van problemen en hoe allerlei soorten problemen kunnen worden aangepakt.
  • Manieren om impulsief handelen te voorkomen.

Reflectie

Bepaal nu je de module hebt afgrond je huidige mate van zelfvertrouwen met betrekking tot de volgende aspecten.

(1 = geen zelfvertrouwen; 2=enig zelfvertrouwen; 3=veel zelfvertrouwen).

123

Beantwoord nu de volgende vragen:

Hoe wil je de probleemoplossende benadering gaan toepassen in je leven?

Hoe kan de probleemoplossende benadering me helpen in het beheersen van mijn emoties en gedrag?

Wat is het verband tussen mijn vermijdende en emotionele reacties op problemen en de kans op strafbaar gedrag?