Voor professionals

Deze zelfhulpmodule is er ook voor professionals die in contact komen met mensen die zich zorgen maken over het bekijken van kinderporno (seksueel misbruikbeelden van minderjarigen). 

Als professional kan u gewoon wat rondkijken op de zelfhulpmodule, ook kan u in dit specifieke gedeelte de verschillende oefeningen per module downloaden. De oefeningen zijn hier niet invulbaar maar kunnen worden gedownload om te gebruiken in uw therapiesessie. Wanneer u de gehele module wilt bekijken, dient u naar de 'start zelfhulpmodule' te gaan. 

Begrijpen waarom

1. Begrijpen waarom

Deze module geeft inzicht in:

 • Het huidige internetmisbruik
 • De manier waarop het internetgebruik uitmondde tot strafbaar gedrag
 • De beweegredenen hiervoor
 • Terugkerende patronen in het bekijken van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen
Onmiddellijke behoeftebevrediging

2. Onmiddellijke behoeftebevrediging

Deze module geeft inzicht in:

 • Waarom de drang tot onmiddellijke behoeftebevrediging zo sterk is
 • Manieren om de kracht van deze drang tegen te gaan
Triggers

3. Triggers

In deze module verkrijgt je cliënt/patiënt inzichten in:

 • Het begrijpen van de verschillende soorten triggers
 • De eigen triggers
Verantwoordelijkheid nemen

4. Verantwoordelijkheid nemen

Deze module geeft inzicht in:

 • De mate van controle over het huidige online gedrag
 • Hoe een strategie van (gedeeltelijke) ontkenning gebruikt wordt om door te kunnen gaan met problematische gedrag
 • Hoe nu meteen dingen kunnen veranderen en hoe je cliënt/patiënt kan beginnen met het proces van verandering
Echte minderjarigen

5. Echte minderjarigen

In deze module geeft inzicht in de volgende aspecten:

 • De valse rechtvaardigingen die worden gebruikt om geen verantwoordelijkheid voor de daden te hoeven nemen
 • Dat het gaat om beelden van echte minderjarigen die worden misbruikt
 • De effecten op de slachtoffers
Fantasieën

6. Fantasieën

Deze module helpt je cliënt/patiënt om:

 • Bewust te worden van zijn/haar huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
 • De relatie tussen zijn/haar fantasieën en zijn/haar gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
 • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
 • Na te gaan of zijn/haar seksuele fantasieën een rol spelen in het online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet
Verslaving

7. Verslaving

Deze module geeft inzicht in de volgende aspecten:

 • Het verschil tussen verslaving en dwangmatig gedrag
 • Welke rol verslaving speelt in gedrag
 • Hoe verslaving kan aangepakt worden
Problematisch verzamelen

8. Problematisch verzamelen

Deze module geeft inzicht in de volgende aspecten:

 • Waarom iemand verzamelt
 • Wat daarvan de relatie met (andere) strafbaar gedrag is
 • Wat de relatie is tussen je verzamelneiging en de onbevredigende kanten van je leven
Onlinerelaties

9. Onlinerelaties

Deze module geeft inzicht in de volgende aspecten:

 • De relatie tussen offline en online sociale leven
 • Hoe het internet gebruikt wordt als sociale uitlaatklep
 • Problematische onlinerelaties
Herkennen en omgaan met gevoelens

10. Herkennen en omgaan met gevoelens

Deze module geeft inzicht in de volgende aspecten:

 • Welke invloed emoties hebben op gedachten en gedrag
 • Hoe om te gaan met moeilijke emoties zoals woede
 • Hoe assertiever te worden
Open zijn naar anderen

11. Open zijn naar anderen

Deze module helpt je cliënt/patiënt om:

 • Zijn/haar gevoelens te uiten
 • Open te zijn naar anderen
Openbaring

12. Openbaring

Deze module helpt je cliënt/patiënt:

 • Te vertellen over zijn/haar strafbaar gedrag of arrestatie
 • Te praten met zijn/haar partner, kinderen, familie, vrienden of werkgever
Zelfbeeld en assertiviteit

13. Zelfbeeld en assertiviteit

Deze module geeft inzicht in de volgende aspecten:

 • Het zelfbeeld en hoe dit te verbeteren
 • Hoe assertiever te worden
Oplossen van problemen

14. Oplossen van problemen

Deze module geeft inzicht in de volgende aspecten:

 • De voordelen van het oplossen van problemen en hoe allerlei soorten problemen kunnen worden aangepakt.
 • Manieren om impulsief handelen te voorkomen.
Innerlijk gesprek

15. Innerlijk gesprek

Deze module geeft inzicht in de volgende aspecten:

 • Het innerlijk gesprek
 • Positieve en negatieve vormen van het innerlijk gesprek
 • Hoe negatieve vormen van het innerlijk gesprek om te zetten in positieve vormen
Voorkomen van een terugval

16. Voorkomen van een terugval

Deze module helpt je cliënt/patiënt:

 •  Te voorkomen dat hij/zij terugvalt in verkeerde (oude) gewoonten
 •  Te ondersteunen bij het op een positieve manier vooruitgang bereiken in het leven
Een goed leven opbouwen

17. Een goed leven opbouwen

Bouw met je cliënt of patiënt een voldoening gevend leven op waarin hij/zij niet langer de behoefte tot het bekijken van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen voelt.