Problematisch verzamelen

Problematisch verzamelen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Waarom je verzamelt
  • Wat daarvan de relatie met je (andere) strafbaar gedrag is
  • Wat de relatie is tussen je verzamelneiging en de onbevredigende kanten van je leven

Reflectie

Wat heb je over jezelf geleerd? Wat ga je daarmee doen?

BEDENK

Welke behoeften vervult het verzamelen voor mij?

VRAAG

Hoe kan ik deze behoeften offline vervullen?

NOTEER

Welke doelen zal ik voor mezelf stellen om deze behoeften offline te vervullen?

HANDEL

Welke concrete stappen zal ik zetten om deze doelen te bereiken?

Wanneer je hebt ontdekt dat het verzamelen bepaalde algemene behoeften van jou vervult, dan kan je ervoor kiezen het verzamelen van seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te vervangen door iets dat gezonder en bovendien niet-strafbaar is. Denk eraan een lijst van deze verlangens en behoeften bij te houden voor in module 17 ‘het opbouwen van een goed leven’.