Problematisch verzamelen

Problematisch verzamelen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Waarom je verzamelt
  • Wat daarvan de relatie met je (andere) strafbaar gedrag is
  • Wat de relatie is tussen je verzamelneiging en de onbevredigende kanten van je leven

Oefening 4: Daag jezelf uit

Gebruik de eerste kolom in de onderstaande tabel om je rechtvaardigingen te noteren. Verplaats jezelf vervolgens in de rol van iemand die zulke beelden niet verzamelt en bedenk of die persoon je redenen voor het verzamelen wel of niet accepteert. Noteer in de tweede kolom het antwoord dat je denkt dat die persoon zou geven.

Je rechtvaardingHet antwoord van een ander
Vb. rechtvaardiging: Niemand zal er ooit achter komen dat ik een verzameling heb. Vb. antwoord: Ik weet ervan. En ik zou naar de politie kunnen gaan. En zelfs als ik dat niet zou doen kan de politie zien welke websites je hebt bezocht. Ook kan de politie ja via je IP-adres opsporen. Hier kan de politie je via je IP-adres opsporen. Hier kan je veel problemen mee krijgen. Misschien moet je wel naar de gevangenis.

Bekijk deze tabel opnieuw de volgende keer als je de neiging hebt om seksueel misbruikbeelden van minderjarigen te verzamelen. Gebruik dan de antwoorden om je gedrag te bevragen. Dit kan al op korte termijn een nuttig en effectief middel vormen.