Problematisch verzamelen

Problematisch verzamelen

In deze module verkrijg je inzicht in de volgende aspecten:

  • Waarom je verzamelt
  • Wat daarvan de relatie met je (andere) strafbaar gedrag is
  • Wat de relatie is tussen je verzamelneiging en de onbevredigende kanten van je leven

Oefening 2: De impact van het verzamelen op mijn leven

Beantwoord de volgende vragen.

Wanneer ben ik het meest bezig met verzamelen?

Op welk moment van de dag?

Is dat wanneer ik rond andere mensen ben of wanneer ik alleen ben, of in beide gevallen? Creëer ik omstandigheden om alleen te kunnen zijn zodat ik me op het verzamelen kan concentreren?

Hoeveel tijd besteed ik per week aan mijn verzameling? Hoeveel tijd ben ik bezig met het zoeken van materiaal voor mijn verzameling? En met het verkrijgen en organiseren ervan?

Loop ik daardoor andere dingen mis?

Sla ik wel eens uitnodigingen van mensen/voor sociale gebeurtenissen af, zodat ik mijn tijd kan besteden aan het verzamelen? Of neem ik wel de telefoon niet op of beantwoord ik mijn e-mails wel is niet?

Vergat ik wel eens iemands verjaardag of een andere speciale gelegenheid omdat ik in gedachten bij het verzamelen was?

Vermijd ik mogelijke nieuwe relaties door te verzamelen?

Raken mijn geliefden geïrriteerd over mijn gedrag?

Heeft het een financiële impact op mijn leven?

Vind ik het door het verzamelen moeilijk om me op mijn werk of op andere verantwoordelijkheden te concentreren?

Kan ik nauwelijks mijn rekeningen betalen doordat ik als gevolg van het verzamelen mijn werk ben kwijtgeraakt?

Heb ik schulden doordat ik veel geld aan mijn verzameling heb uitgegeven?

Niet voor iedereen die als een ‘probleemverzamelaar’ kan worden aangemerkt, geldt dat het verzamelen alle andere aspecten van het leven negatief beïnvloedt. Misschien heeft het maar op één gebied een effect. Maar door te begrijpen waarom je verzamelt en welke impact dat heeft, zal je in ieder geval erkennen dat het iets is wat je moet aanpakken.