Fantasieën

Fantasieën

Deze module wil je helpen om:

  • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
  • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
  • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
  • Na te gaan of je seksuele fantasieën een rol spelen in je online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet

Wat kan ik doen als ik een seksuele voorkeur voor minderjarigen heb?

We weten dat sommige kijkers van afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen geen seksuele belangstelling voor volwassenen hebben. Sommige mensen geven aan een seksuele voorkeur te hebben voor minderjarigen. Als dit voor jou geldt, dan is het begrijpelijk dat het voor jou niet werkt om in je fantasie een minderjarige te vervangen door een volwassene. Mogelijk ondervind je ook helemaal geen negatieve gevolgen van het fantaseren over minderjarigen en zijn deze fantasieën geen aanleiding tot het bekijken van afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen. Fantaseren kan dan juist helpen bij de acceptatie van jouw seksuele voorkeur, zonder dat je er anderen schade mee berokkent.

Wanneer de fantasieën voor jou wel problematisch zijn of worden, zou je andere technieken kunnen uitproberen, dan het vervangen van de minderjarige. Mogelijk helpen die technieken je te stoppen met het kijken naar deze afbeeldingen. Let op: deze oefening is bedoeld om de fantasieën die aanleiding (kunnen) zijn voor het bekijken van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen aan te passen.

Voorbeelden van andere technieken:

  • Beperk de tijd die je besteedt aan het fantaseren over minderjarigen.
  • Zorg dat je een druk leven hebt met iedere dag allerlei activiteiten die je aandacht vasthouden. Of besteed tijd met anderen. Hoe meer onze geest gefocust is op dingen die we uitdagend en interessant vinden, hoe minder tijd we besteden aan seksuele fantasieën. Hierdoor krijgen mensen een groter gevoel van controle over hun seksuele denken. 
  • Wanneer je je ervan bewust bent dat je problematische seksuele fantasieën gebruikt om om te gaan met andere zaken in je leven, probeer dan andere, meer helpende manieren te vinden om daarmee om te gaan.
  • Ook zelfzorg is belangrijk. Wanneer je je goed voelt over jezelf, wordt de kans kleiner dat je problematische seksuele fantasieën gebruikt om je beter te voelen. Mindfulness is een techniek waarvan is bewezen dat het je mentale gezondheid versterkt. Mindfulness kan ook helpen om gevoelens hierover te accepteren. Compassie en zelfacceptatie vormen een betere houding dan wanhoop en berusting.