Fantasieën

Fantasieën

Deze module wil je helpen om:

 • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
 • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
 • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
 • Na te gaan of je seksuele fantasieën een rol spelen in je online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet

Wat is een fantasie?

Droom je wel eens over het winnen van de loterij? Waar je het geld aan zou uitgeven? Waar je heen zou gaan?

Dit is een voorbeeld van een fantasie. Een fantasie is iets dat je je voorstelt.

Waarom hebben mensen fantasieën?

Fantasieën kunnen betrekking hebben op allerlei zaken. Iedereen zal zijn of haar eigen redenen hebben om te fantaseren. Tijdens het fantaseren heb je alle vrijheid om hier zelf invulling aan te geven. Hieronder worden enkele redenen genoemd die voor jou van toepassing kunnen zijn:

 • Sommige mensen krijgen van een fantasie meer zelfvertrouwen en een gevoel van controle over een situatie, doordat ze zich bijvoorbeeld kunnen voorstellen hoe ze met die situatie om zouden kunnen gaan;
 • Voor anderen is het een manier om ervaringen te beleven die ze niet in het dagelijks leven kunnen meemaken;
 • Ook kunnen fantasieën dienen als een manier om stoom af te blazen waardoor mensen om kunnen gaan met stress en negatieve emoties;
 • Fantaseren over negatieve gebeurtenissen kan een manier zijn om je voor te bereiden op iets waarvan je vreest dat het gaat gebeuren;
 • Tot slot kunnen fantasieën onderdeel van je seksuele beleving zijn en bijdragen aan je seksuele verlangens, opwinding en/of orgasme. Je fantasiewereld is een veilige omgeving waarin het mogelijk is om je seksualiteit te verkennen. Het biedt de mogelijkheid om seksualiteit met jezelf te beleven, ook wanneer het niet mogelijk is om dit met iemand samen te beleven, bijvoorbeeld wanneer er een verschil bestaat in seksueel verlangen tussen jou en je partner, wanneer je geen (vaste) partner hebt of wanneer er seksuele fantasieën bestaan die je niet op een legale manier kan omzetten in seksuele activiteiten met een persoon.

Een fantasie heeft:

 • Positieve uitkomsten: bijvoorbeeld je voorstellen dat je een prijs of compititie wint;
 • Negatieve uitkomsten: zoals wanneer je partner niet op tijd thuis is en jij je inbeeldt dat hij of zij een ongeluk heeft gehad.

Sommige fantasieën zijn:

 • Gepland, herhaaldelijk gebruikt en verfijnd, zoals het jezelf inbeelden van het scoren van een doelpunt tijdens het Wereld Kampioenschap;
 • Getriggerd door een emotionele reactie op een externe prikkel, bijvoorbeeld wanneer je een vervelende dag op werk in gedachten opnieuw beleeft;
 • En soms gaan je gedachten met je op de loop en duurt het even voordat je beseft dat je aan het fantaseren ben en daardoor niet bezig bent met wat je zou moeten doen.