Fantasieën

Fantasieën

Deze module wil je helpen om:

  • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
  • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
  • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
  • Na te gaan of je seksuele fantasieën een rol spelen in je online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet

Reflectie

Welke technieken om mijn fantasieën aan te sturen heb ik al gebruikt?

Welke techniek was voor mij het meest effectief?

Hoe kan ik andere technieken om mijn fantasieën aan te sturen in mijn dagelijkse leven integreren?