Fantasieën

Fantasieën

Deze module wil je helpen om:

  • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
  • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
  • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
  • Na te gaan of je seksuele fantasieën een rol spelen in je online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet

Pornografie en fantasie

Porno is een van de bronnen waar mensen seksuele fantasieën uit kunnen halen, net zoals dat mensen fantasieën halen uit eerdere seksuele ervaringen of iets wat je leest in een boek. Je fantasieën kunnen worden beïnvloed en (deels) worden vormgegeven door de porno waar je naar kijkt. Andersom kunnen je fantasieën mogelijk ook je kijkgedrag weer beïnvloeden.

Pornografie met volwassenen:

Op het internet is een scala aan pornografisch materiaal te vinden, waaronder een breed aanbod met volwassenen. Deze verschillende vormen van legaal materiaal geven je de kans om te ontdekken waar je wel en niet van houdt.

De ervaringen die mensen met het kijken van porno hebben en de bijbehorende fantasieën, zijn niet per definitie allemaal goed of slecht. Deze ervaringen kunnen een onderdeel zijn van je seksuele relaties, je seksueel plezier en het verkennen hiervan. Anderzijds geven sommige mensen aan dat zij ook nadelige effecten ervaren van het kijken naar porno. Zo kan het bijvoorbeeld een gevoel van onzekerheid geven over je huidige seksleven of kan je zo frequent porno kijken dat het interfereert met je dagelijkse bezigheden. Het bekijken van porno en de bijbehorende fantasieën hebben dus voor iedereen een andere uitkomst.

Seksueel misbruikbeelden van minderjarigen:

Je pornogebruik kan bepaald worden door je fantasieën maar dat hoeft niet zo te zijn. Andersom kunnen je seksuele fantasieën ook mede vorm krijgen door de porno waarnaar je kijkt. Dit is ook het geval wanneer je naar beelden van seksueel misbruik van minderjarigen kijkt. De fantasie kan je kijkgedrag bepalen, en de beelden kunnen onderdeel van een fantasie worden, zich opdringen of langzaamaan steeds vaker terugkeren in je fantasieën.

Zal dit ervoor zorgen dat ik minderjarigen ongepast en strafbaar zal benaderen?

Het is zeker niet zo dat iedereen die beelden van seksueel misbruik van minderjarigen heeft bekeken, ook minderjarigen in het echte leven zal gaan benaderen of seksueel kindermisbruik zal gaan plegen. Ergens over fantaseren leidt bovendien niet automatisch tot het uitvoeren van hetgeen waarover je fantaseert. Ook wanneer iemand gemasturbeerd heeft bij een seksuele fantasie over een minderjarige, hoeft het dus niet zo te zijn dat hij of zij afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen zal gaan bekijken of seksueel misbruik zal plegen.

Veel mensen die afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen bekijken, hebben het idee dat ze – om definitief een eind te maken aan hun gedrag – ook met al hun seksuele fantasieën moeten stoppen. Dit is niet altijd het geval. Het hebben van seksuele fantasieën, met welke inhoud dan ook, is niet strafbaar. Het bekijken van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen daarentegen wel. Wat vast staat, is dat het bekijken van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen moet stoppen. Als blijkt dat je fantasieën jouw kijkgedrag negatief beïnvloeden, zal je moeten leren om deze fantasieën bij te sturen. Om dit te kunnen doen, is het van belang om inzicht te krijgen in de functie die fantaseren voor je heeft en de uitkomst hiervan. Zodoende kun je achterhalen op welke manier jouw fantasieën bijdragen aan het zoeken en bekijken van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.

Gebruik nu oefening 2 om te onderzoeken of er bij jou een samenhang bestaat tussen je seksuele fantasieën en het bekijken van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.