Fantasieën

Fantasieën

Deze module wil je helpen om:

  • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
  • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
  • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
  • Na te gaan of je seksuele fantasieën een rol spelen in je online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet

Oefening 2 – Reflectie op je seksuele fantasieën

Heb je ooit gefantaseerd over een minderjarige? Als dat zo is, beantwoord de volgende vragen dan één voor één, zonder te veel aan de details van de situatie te denken. Kijk of dit je helpt om op een andere manier over je fantasieën na te denken.

1. Waar vindt deze fantasie plaats?

2. Wat ben je daar aan het doen?

3. Wie is er verder nog aanwezig? Wat doen zij daar?

Wat de fantasie over jou zegt

4. Wat is je rol in deze fantasie?

5. Hoe verhoudt deze fantasie zich tot het type persoon dat je bent?

6. Hoe verhoudt deze fantasie zich tot het type persoon dat je wilt zijn?

7. Hoe verhoudt de inhoud van de fantasie zich tot het echte leven?

Wat deze fantasie zegt over hoe je naar anderen kijkt

8. Hoe behandel je de mensen in de fantasie?

9. Hoe behandelen ze jou?

10. Wat als de rollen omgedraaid zouden zijn? Hoe wordt de minderjarige behandeld?

Wat deze fantasie zegt over je kijk op de wereld

11. Wat voor soort wereld zou het zijn als jij of anderen deze fantasie konden uitleven?

12. Hoe kijk jij naar een wereld waarin dit zo zou zijn?

13. Hoe groot denk je zelf dat de kans is dat je fantasie werkelijkheid wordt en zou je willen dat het gebeurt?

14. Hoe zouden je beste vrienden en familie zich voelen als ze wisten van deze fantasie? Wat zouden ze denken?

15. Hoe zou jij je voelen als je zoon, dochter of een ander familielid samen met een andere volwassene deze fantasie uitleefde?