Fantasieën

Fantasieën

Deze module wil je helpen om:

  • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
  • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
  • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
  • Na te gaan of je seksuele fantasieën een rol spelen in je online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet

Oefening 1b – Dagboek van fantasieën

Schrijf de komende week in dit dagboek je seksuele én niet-seksuele fantasieën op. Noteer het tijdstip van de dag, de stemming waarin je verkeerde vlak voordat je de fantasie had, het type fantasie (seksueel of niet-seksueel) en je stemming na de fantasie.

Moment van de dagStemming vlak vóór de fantasieType fantasieStemming na de fantasie

Hopelijk begin je nu een beeld te krijgen van hetgeen waarover je fantaseert en wanneer je dit precies doet. In het volgende deel wordt er dieper ingegaan op de relatie tussen je fantasieën en je gedrag.