Fantasieën

Fantasieën

Deze module wil je helpen om:

  • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
  • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
  • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
  • Na te gaan of je seksuele fantasieën een rol spelen in je online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet

Mijn fantasieën

Een goed vertrekpunt is om uit te zoeken of je fantasieën een belemmering voor jou zijn. Denk na over welke positieve en negatieve uitkomsten seksuele fantasieën voor jou hebben. Vervolgens kan je uitzoeken of ze een rol spelen in het bekijken van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen en hoe deze rol eruit ziet. De volgende oefeningen (1a en 1b) helpen je hierbij.