Fantasieën

Fantasieën

Deze module wil je helpen om:

  • Bewust te worden van je huidige seksuele en niet-seksuele fantasieën
  • De relatie tussen je fantasieën en je gedrag te herkennen en erover na te kunnen denken
  • Bewust te worden van de positieve en negatieve kanten van fantaseren
  • Na te gaan of je seksuele fantasieën een rol spelen in je online kijkgedrag en zo ja, hoe deze rol eruit ziet

De mogelijke keerzijde van fantaseren

Fantasieën vormen een normaal en gezond deel van het dagelijkse leven. Iedereen fantaseert wel eens ergens over. Fantasieën kunnen veel positieve zaken teweegbrengen maar kunnen mogelijk ook een keerzijde hebben.

Bijvoorbeeld wanneer:

  • Je langdurig fantaseert en hierdoor onvoldoende tijd overhoudt voor andere belangrijke bezigheden, zoals school en werk.
  • Je fantasie gebruikt om lastige situaties te vermijden in plaats van een probleem in het echt aan te pakken.
  • Je fantasieën ervoor zorgen dat er problemen ontstaan in je seksuele relatie met een ander.
  • Er bepaalde fantasieën zijn die er toe leiden dat je gaat zoeken en/of kijken naar afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen.
  • Er bepaalde fantasieën zijn die er toe kunnen leiden dat je strafbare seksuele activiteiten gaat stellen met een minderjarige.

Mocht je jezelf in de bovenstaande voorbeelden herkennen, dan kan het zijn dat je fantasieën negatieve gevolgen hebben voor mensen of zaken waar je om geeft, zoals je familie, vrienden, werk en je intieme en seksuele relaties.