Wat zijn seksueel misbruikbeelden van minderjarigen?

België:

Wat betreft de strijd tegen kinderpornografie op internet zijn in België artikel 380ter en 383bis van het Strafwetboek van kracht.

Alle seksueel misbruikbeelden van minderjarigen (onder de 18 jaar) zijn kinderpornografie. Er wordt geen onderscheid gemaakt: zowel filmpjes, afbeeldingen, zinnebeelden, foto’s, tekeningen maar ook liederen en teksten met een kinderpornografisch karakter zijn strafbaar. Ook virtuele beelden – of beelden waar geen echte minderjarigen op worden afgebeeld – zijn dus strafbaar.

Kinderpornografie omvat alle beelden waarin minderjarigen worden afgebeeld in of deelnemen aan seksuele handelingen, of alle afbeeldingen waar minderjarigen of hun geslachtsorganen worden afgebeeld met een seksuele betekenis.

Zowel het bekijken, het verwerven, het welbewust toegang verschaffen, het bezitten, het aanmaken en het verspreiden van kinderporno is strafbaar.

Hoewel er in de strafwet wordt gesproken over kinderporno, verkiest Stop it Now! te spreken over ‘sekueel misbruikbeelden van minderjarigen’. Porno heeft immers als doel seksuele opwinding en genot en is niet strafbaar. Kinderporno is per definitie misbruik en is wel strafbaar. Kinderporno onderschrijft volgens Stop it Now! niet de ernst van het probleem.

Nederland:

In het Wetboek van Strafrecht (artikel 240b) wordt als kinderporno beschouwd een afbeelding (of video) van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt is betrokken. Iemand is strafbaar als deze persoon ‘is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft’. Hieronder valt dus ook het in bezit hebben van kinderporno voor eigen gebruik en/of in een niet-commerciële context. Bij vervaardiging zal vaak sprake zijn van samenloop met andere delicten, zoals seks met minderjarigen.

Per 1 januari 2010 is het verbod zich toegang te verschaffen tot kinderporno door een hyperlink aan te klikken waarvan men weet of kan vermoeden dat die daar toe leidt. Zoals hierboven al is aangegeven is door het verdrag van Lanzarote aan dit artikel toegevoegd dat ook het bewust streamen en bekijken van kinderporno, zonder het op te slaan, strafbaar is.

Op grond van de wet is, zoals hierboven al is gezegd, sprake van kinderporno als het een afbeelding betreft met daarop een seksuele gedraging van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Ook virtuele kinderporno kan daar onder vallen.

Hoewel er in de wetsgeschiedenis; de Aanwijzing Kinderpornografie en de Richtlijn voor strafvordering kinderpornografie wordt gesproken over kinderporno, verkiest Stop it Now! te spreken over ‘sekueel misbruikbeelden van minderjarigen’. Porno heeft immers als doel seksuele opwinding en genot en is niet strafbaar. Kinderporno is per definitie seksueel kindermisbruik en is wel strafbaar. Kinderporno onderschrijft volgens Stop it Now! niet de ernst van het probleem.